Certifikační autorita Obecního úřadu Úherčice

Certifikační autorita vydává a odvolává certifikáty síťových služeb a zaměstnanců úřadu, čímž umožňuje jejich centrální autentizaci.

Kořenový certifikát 2017

Textový výpis
Certificate:
  Data:
    Version: 3 (0x2)
    Serial Number: 0 (0x0)
  Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Issuer: C=CZ, ST=Czech Republic, L=Úherčice, O=Obecní úřad Úherčice, OU=Certifikační autorita, CN=CA OÚ Úherčice 2017, emailAddress=root@uhercice-cr.cz
    Validity
      Not Before: Jun 17 11:44:57 2017 GMT
      Not After : Feb 24 11:44:57 2031 GMT
    Subject: C=CZ, ST=Czech Republic, L=Úherčice, O=Obecní úřad Úherčice, OU=Certifikační autorita, CN=CA OÚ Úherčice 2017, emailAddress=root@uhercice-cr.cz
    Subject Public Key Info:
      Public Key Algorithm: rsaEncryption
        Public-Key: (2048 bit)
        Modulus:
          00:ea:e2:3d:12:99:c3:d0:0e:57:7e:45:b9:cf:bd:
          b9:42:04:c3:a3:27:0b:96:39:16:07:99:09:7a:38:
          a9:f7:3c:28:39:d3:21:22:f8:54:5f:94:83:17:db:
          f8:da:29:cc:d4:b6:2e:e5:4a:5a:6d:37:d2:3d:27:
          af:44:34:8f:f0:23:bd:00:fa:03:97:82:09:ad:af:
          f8:8c:78:99:ba:b7:b7:d4:d3:b3:03:bd:2e:e5:91:
          55:2f:7c:c1:6b:90:c6:0e:b7:05:47:d3:cc:89:13:
          1a:52:9d:84:07:7a:1a:63:93:70:37:49:eb:3e:c7:
          54:77:83:21:bf:56:f3:6a:98:4e:14:98:a6:48:b8:
          0d:dd:85:6f:a3:2d:a5:05:af:8f:8e:60:f3:91:24:
          f4:00:68:b2:6d:aa:51:3d:d7:04:a3:85:27:d3:0f:
          88:30:ef:1b:da:37:14:5a:20:5e:01:14:78:7e:5d:
          bb:39:2c:86:95:56:e4:d8:d8:81:8a:f5:60:3c:a4:
          b1:62:7d:ee:e1:f8:6e:a2:a7:fd:cd:20:a8:d1:ae:
          ce:2a:67:7a:70:24:e9:c9:ce:e0:fd:dd:28:57:21:
          3f:22:2c:90:36:2f:9a:03:86:03:c1:b0:38:ed:d6:
          ff:81:3f:0f:58:3e:c3:fc:45:44:85:1a:bd:1d:d5:
          68:e1
        Exponent: 65537 (0x10001)
    X509v3 extensions:
      X509v3 Subject Key Identifier:
        55:16:F5:49:D8:A8:2E:EB:46:60:27:D9:C7:A8:7F:5E:B2:CA:80:F4
      X509v3 Authority Key Identifier:
        keyid:55:16:F5:49:D8:A8:2E:EB:46:60:27:D9:C7:A8:7F:5E:B2:CA:80:F4

      X509v3 Basic Constraints:
        CA:TRUE
  Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
     a3:0a:59:1d:0f:4a:08:03:14:dd:41:37:b5:16:8f:8a:ac:b5:
     52:cd:f0:a7:2f:a4:8b:52:56:a1:6e:7e:86:94:8f:d7:81:17:
     94:54:44:18:33:51:da:e0:a2:e4:23:10:00:c7:90:53:a4:4f:
     59:47:5e:80:ee:0f:ae:f3:b7:01:05:a1:b3:2d:05:a9:ae:37:
     83:41:27:f5:4b:ea:19:16:4f:ab:05:8c:12:72:2f:9e:8f:3a:
     7b:df:57:62:b0:7c:70:b7:ad:a4:f9:e1:6b:b9:ed:79:81:2f:
     e2:be:b4:2b:ed:75:35:99:ba:a5:e1:b8:8c:25:d2:6c:85:db:
     a7:3d:fd:fc:77:b9:97:6b:2d:1d:5e:01:97:2e:87:5c:2f:7d:
     7c:5c:22:6a:3c:6b:4c:89:db:3f:76:12:58:04:af:56:6f:5c:
     6c:9a:b2:4e:26:c1:02:8d:dc:9f:51:2c:51:e7:15:f8:54:7e:
     5f:40:c8:97:c3:e9:4b:e8:87:42:e1:7b:6f:1f:4d:4a:33:e7:
     23:83:06:48:29:60:41:96:c1:8c:4e:c7:22:45:75:c2:29:f2:
     de:2d:d7:d4:21:ad:0f:c7:26:aa:78:01:57:7b:0e:37:48:96:
     fb:51:ae:4b:ae:92:d5:38:ff:8e:f6:3a:32:7a:1d:06:3c:4e:
     fe:5f:a4:f7
Certifikát
Formát X.509 PEM
Otisk SHA1
BD:10:C0:77:F8:A1:CF:DF:77:E5:92:C3:D4:1B:55:6A:D0:8A:91:00
Otisk SHA-256
F0:3D:96:CA:5E:1B:47:27:4A:3F:80:62:A6:84:04:CA:A2:B1:80:68:A6:53:26:D9:27:CD:CC:B8:4A:9D:E1:68
Cizí podpisy certifikátu
Petr Písař (PGP 0x4B528393E6A3B0DFB2EF3A6412C9C5C767C6FAA2)

Seznam odvolaných certifikátů (CRL)

ca-crl.pem