IMAP server obecního úřadu Úherčice

Server poskytuje přístup k poštovním schránkám uloženým na tomto serveru prosřednictvím protokolu IMAP.

Server naslouchá na TCP portech 143 (jen TLS) a 993 (SSL/TLS). Identita serveru je zaručena certifikátem, identita uživatelů heslem.

Certifikát je podepsán vlastní certifikační autoritou a je vystaven na jméno C=CZ, ST=Czech Republic, L=Úherčice, O=Obecní úřad Úherčice, OU=Služby výpočetní techniky, CN=IMAP server OÚ Úherčice, emailAddress=root@uhercice-cr.cz s alternativním DNS jménem gw.uhercice-cr.cz.

Uživatelé si heslo mohou změnit po přihlášení na tento počítač službou SSH pomocí příkazu passwd.